Arxiu de la categoria: OLEPEP: Observatori Local de L’Energia del PEP

Grup de veïns amb inquietuds diverses en el món de l’ENERGIA

Per entendre més la factura elèctrica: UN REBUT AMB POCA LLUM

30 MINUTS.

Un rebut amb poca llum

17/02/2013

És inevitable que l’electricitat continuï pujant? A què es destinen els diners que paguem en la factura? Per què el rebut de la llum és tan difícil d’entendre?

Bombeta

http://www.tv3.cat/videos/4467151/Un-rebut-amb-poca-llum

Acta PEPISO dijous 15 de novembre de 2012

Acta PEPISO dijous 15 de novembre de 2012

Lloc: Centre Cívic Sant Martí
Hora: 19:30 h

Assistents:

- Anna Martinez (PEPISO)
– Oriol Torras Albert (PEPISO)
– Llorenç Pérez Escudero (PEPISO)
– Lydia Sánchez Collado (PEPISO)

Ordre del dia:

1.- Auditories energètiques al Mercat de Provençals i a l’Escola la Pau.
2.- Potencial solar del barri de Sant Martí. Calendari i forma de procedir.
3.- Presentació del PEPISO i xerrada de facturació elèctrica a càrrec d’Ecoserveis el dia 27. Hem de quedar un dia per penjar els cartells del barri així com un altre dia els d’Ecoserveis ens han dit que podem passar per la seu i ens expllicaran la xerrada. S’ha de fer la presentació en ppt.
4.- Enquesta PEPISO que volem  portar a terme el dia de la presentació el 27 de novembre.
5.- Altres propostes, idees, etc.
______________________________________________________________
La reunió s’inicia tractant la xerrada a realitzar envers les factures elèctriques i de gas domèstiques. S’acorda realitzar un total de 75 fotocòpies en blanc i negre del cartell realitzat. S’aprofita per realitzar, per la mateixa jornada, 30 fotocòpies de la presentació del PEPISO i 30 fotocòpies de l’enquesta a realitzar el mateix dia de la presentació del Taller de Factures (27 de novembre).S’acorden dos (2) dies per penjar els cartells del Taller de Factures pel:- Dissabte 17 de novembre de 2012 a les 11:00 hores (Lloc de trobada: Porta del Centre Cívic de Sant Martí)
– Dijous 22 de novembre de 2012 a les 18:00 hores (Lloc de trobada: Porta del Centre Cívic de Sant Martí)La presentació del PEPISO serà realitzada abans de l’inici del Taller de Factures. Per això, es realitzarà un presentació en Power Point. Lydia iniciarà en un google docs la presentació i la presentarà a la resta de components del PEPISO per la seva elaboració. La presentació ha de ser senzilla, curta i preferiblement amb imatges.

S’acorda realitzar un calendari en el google docs per preparar i presentar el calendari pels tres (3) projectes que es duran a terme. El googledocs el crearà en Llorenç i el dividirà en la següent forma (ha d’estar enllestit abans del 30 de novembre):

– GENER => Projecte “Escola La PAU”
– FEBRER => Projecte “Mercat de Provençals”
– MARÇ => “Teulades solars”

El calendari es presentarà per l’aprovació de les dates al Sr.Toribio (ETP Clot).

La reunió finalitza a les 21:15 hores.

Reunió PEPISO: Dijous 15 de novembre 19:30 hores

Reunió PEPISO.-

Lloc: Bar del Centre Cívic de Sant Martí

Hora: 19:30 hores

Dia: Dijous 15 de Novembre de 2012

Ordre del dia.-

1.- Auditories energètiques al Mercat de Provençals i a l’Escola la Pau.
2.- Potencial solar del barri de Sant Martí. Calendari i forma de procedir.
3.- Presentació del PEPISO i xerrada de facturació elèctrica a càrrec d’Ecoserveis el dia 27. Hem de quedar un dia per penjar els cartells del barri així com un altre dia els d’Ecoserveis ens han dit que podem passar per la seu i ens expllicaran la xerrada. S’ha de fer la presentació en ppt.
4.- Enquesta PEPISO que volem  portar a terme el dia de la presentació el 27 de novembre.
4.- Altres propostes, idees, etc.
Documents de treball:
- Presentació PEPISO =>121111 Presentacio PEPISO
- Enquesta PEPISO => 121111 Enquesta PEPISO
- Cartell xerrada FACTURES => 121111 Cartell taller factures

Acta PEPISO divendres 21 setembre 2012

Acta PEPISO divendres 21 de setembre de 2012

Lloc: ETP Clot
Hora: 18:45 h
Assistents:

- Antonio Toribio (ETP Clot)
– Ricard Álvarez (veí)
– Laia Serra (veïna)
– Fermín Jiménez (veí)

– Oriol Torras Albert (PEPISO)
– Llorenç Pérez Escudero (veí-PEPISO)
– Lydia Sánchez Collado (Excusada)

Ordre del dia.-

1. Llista de material a llogar o comprar (fotocòpies, analitzadors de xarxa, luxómetres, divulgació,…) => Pressupost projecte.
2. Necessitats vàries.
3.  Fitxes que es faran servir pels centres o aquestes les realitzen els mateixos auditors amb el recolçament de les que dispossem.
4.  Organització de les sortides del alumnes als centres a auditar: Qui es responsabilitza, persones de contacte dels centres, tutor,…
5.  Blog.
6.  Propostes a part de les auditories com per exemple un Mapa de Potencial Solar del barri per identificar teulats on posar panells fotovoltaics (potencial generador del barri).
7.  Definir calendari per penjar al blog.
8.  Altres.

________________________________________________________

La reunió s’inicia amb una explicació del projecte PEPISO per part de Ricard Álvarez als nouvinguts Fermín Jiménez i Laia Serra.
A continuació es resumeixen els punts de l’ordre del dia en conjunt segons s’anaven tractant.

El material necessari per la realització de les auditories energètiques pot ser llogat o aportat gratuïtament per l’Agenda 21. La companya de l’A21 facilita el contacte de la persona encarregada i facilita llistat de material disponible. Es recupera la informació i s’adjunta (informació rebuda el 26 de setembre de 2012):
Pel tema dels material al Servei de Documentació d’Educació Ambiental […]
El material és el següent: un mesurador de radiacions electromagnètiques, un luxòmetre digital, un mesurador de monòxid de carboni, 8 sonòmetres, quatre ràdios solars, tres  comptadors de consum d’electricitat, tres llanternes solars, una maqueta d’un aerogenerador, un carregador de piles solar, una maqueta depuradora d’aigua, quatre binocles, un ‘súper òptic wonder’ [aparell molt útil amb les següents funcions: brúixola, lent d’augment, plànol d’observació, binocle, heliògraf, llanterna, xiulet, codi morse, rellotge solar universal i quadrant (per mesurar l’alçada angular d’un objecte respecte l’horitzó)] i un ‘zoomscope’ (microscopi de camp que consta d’un objectiu, un ocular i una lent mòbil que permet variar l’augment).

 

Material.- Es recorda que el material necessari per fer les auditories marcarà el pressupost necessari (s’explica que segons condicionants actuals s’ha de generar el doble de pressupost demanat).
Altre material necessari pot ser: Fotocòpies, material fungible,…
Per poder recaptar el pressupost equivalent a la subvenció demanada es donent exemples d’actuació: ETP Clot pugui aportar una donació al projecte, realitzar activitats a la Festa de Sant Martí, ajudes vàries veïnals com per exemple esponsarització de comerços del barri,…
Per definir el material i les idees per aconseguir ingresos es proposa un “google docs” per aportar cadascú les neccessitats. S’aprofita el “google docs” per definir un document de presentació del projecte: Què és el PEPISO? Què volem? Qui som? Quins projectes tenim definits? Calendari fins a cap d’any… Crearà el document “google docs” el company Oriol.

 

Projectes.- Es defineixen unes propostes per a realitzar com a projectes dins del PEPISO i que seran realitzats pels alumnes de l’ETP Clot i veïns del PEPISO amb els objectius de donar a conèixer l’energia al barri i impulsi el moviment veïnal en torn de l’energia des del seu punt holístic. Els projectes proposats i que estudiaran casos concrets dels mateixos són:
- Escola La Pau:
– Mercat municipal:
– Potencial Solar del Barri amb col·laboració del veïnatge.
– Difusió per part dels membres del PEPISO per donar a conèixer l’energia i crear un debat constructiu entorn l’energia.

 

S’explica que els projectes a realitzar per part de l’alumnat de l’ETP Clot sigui realitzat dins del curs en el mòdul de Projecte Final. Per tant, el treball dels alumnes no te res a veure amb les pràctiques realitzades com a complementació de la formació. Els alumnes seran escollits pel professorat segons les seves inquietuts. El treball corresponent als membres del PEPISO pot consistir en el contacte amb els centres a auditar, presentació del projecte, difusió,… O sigui, un treball previ, treball durant el projecte i resultats entorn a l’energia i crear un debat envers la mateixa. Important que els resultats dels alumnes sigui presentat al veïnatge.
L’assegurança i la responsabilitat civil dels alumnes estaria sota càrrec a l’ETP Clot.

 

La reunió finalitza a les 20:30 hores aproximadament quedant per la reunió dels Grups de Treball del PEP el dijous 27 de setembre al Centre Cívic de Sant Martí. Seria recomanable que el “google docs” es vagi omplint.

* Els contactes de l’A21 i dels centres on es durà a terme els projectes s’han omès intencionadament.

Divendres 21 Setembre: REUNIÓ PEPISO

PROPERA REUNIÓ PEPISO: Divendres 21 setembre 18:30 hores

Em poso  en contacte amb vosaltres perquè hem de realitzar una reunió per engegar, posar en pràctica, les bones idees que van sorgint envers el PEP i en concrec el Grup de Treball: Auditories Energétiques Veïnals ( en col·laboració amb els IES del barri ).

La proposta d’hora, dia i lloc són les següents (s’accepten comentaris):

Lloc: ETP Clot
Dia: Divendres 21 de setembre
Hora: 18:30 h – 20:30 h

La proposta d’Ordre del dia és el següent:

1. Llista de material a llogar o comprar (fotocòpies, analitzadors de xarxa, luxómetres, divulgació,…) => Pressupost projecte.
2. Necessitats vàries.
3.  Fitxes que es faran servir pels centres o aquestes les realitzen els mateixos auditors amb el recolçament de les que dispossem.
4.  Organització de les sortides del alumnes als centres a auditar: Qui es responsabilitza, persones de contacte dels centres, tutor,…
5.  Blog.
6.  Propostes a part de les auditories com per exemple un Mapa de Potencial Solar del barri per identificar teulats on posar panells fotovoltaics (potencial generador del barri).
7.  Definir calendari per penjar al blog.
8.  Altres.


Nota: Acta reunió 17 juliol 2012

PEPISO.

Acta reunió PEPISO 17 juliol 2012

Acta PEPISO dimarts 17 de juliol de 2012.

Lloc: ETP Clot
Hora: 17:30 h
Assistents:

- Antonio Toribio (ETP Clot)
– Jordi Nosas (ETP Clot)
– Lydia Sánchez Collado (PEPISO)
– Oriol Torras Albert (PEPISO)
– Llorenç Pérez Escudero (PEPISO)

Absents:

- Raquel Núñez Sánchez (PEPISO)

La reunió s’inicia amb el procediment que s’hauria d’emprar perquè alumnes puguin anar als centres a auditar. El Sr.Nosas i el Sr.Toribio expliquen que quan un alumne fa unes pràctiques en una empresa, per part de l’empresa hi ha un responsable o tutor de l’alumne perquè certifiqui les hores i la dedicació de l’alumne. Per tant, el procediment ha de ser el mateix per fer les auditories energètiques en centres públics però que el tutor sigui l’Agència d’Energia de Barcelona com a responsable energètic de l’Ajuntament de Barcelona i com a certificadora pel reconeixement de les hores emprades per l’alumne. No obstant, davant la impossibilitat de que l’AEB es personi als centres públics pel seguiment pertinent, aquesta podria delegar a aquelles persones o associacions que han reclamat una auditoria energètica: Director del centre educactiu, AMPA,…
Dins del procediment descrit el Sr.Nosas i Sr.Toribio s’encarregarien de definir la metodologia de treball dels alumnes en el centre públic i el protocol a emprar per part de l’alumne en els centres públics.

Altres aspectes a destacar són:
– Necessitat de poder explicar el projecte a la AEB.
– Buscar aquells edificis amb necessitats de ser auditats o que estiguin interessats.
– Important contactar amb els centres que s’hagin d’auditar per tenir una persona de contacte i aconseguir fàcilment dades de facturació i plànols o projecte de l’edifici a auditar.

Altres temes importants tractats són els mitjans que s’emprarien per agafar les dades energètiques. A dia d’avui existeixe molt material que s’ha de refer segons el centre públic a auditar:
– Fitxes Agenda21
– Fitxes “companya Lidya” envers auditories en edificis municipals.
– Fitxes FENERCOM http://www.fenercom.com/
– …
– Equips que puguin ser llogats: Per exemple analitzadors de xarxa instal·lats en endolls.

Per acabar la reunió es decideix que és important no abastir molt i anar poc a poc per poder crear unes bases sòlides. Per tant, es decideix intentar contactar amb els següents centres:

– Mercat de Provençals
– Mercat de “La Palmera”
– Escola La Pau (interessats des de l’AMPA)
– Centre Cívic de Sant Martí.

La feina de contacte i divulgació seria treball a exercir pels components del PEPISO.

La propera data de reunió serà confirmada una vegada es dispossin de les persones de contacte i la seva predisposició a que els centres públics on treballen siguin auditats. S’escull la primera setmana de setembre com a possible data de reunió a confirmar.

PEPISO.

http://plaenergiaparticipatiusantmarti.wordpress.com/